Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Εκδόσεις Παπαζήση


Οι Εκδόσεις Παπαζήση ιδρύθηκαν στην Αθήνα το 1929 και είναι μια από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες εκδοτικές επιχειρήσεις της χώρας.  Στα 82 έτη λειτουργίας τους οι Εκδόσεις Παπαζήση έχουν κυκλοφορήσει χιλιάδες τίτλους βιβλίων, περιοδικών και μελετών, και έχουν εισάγει σημαντικές καινοτομίες στον εκδοτικό χώρο όπως μεταφράσεις βιβλίων διάσημων ξένων συγγραφέων σε θέματα οικονομίας, διοίκησης, χρηματοοικονομικά κλπ., καθώς και εξειδικευμένα λεξικά σε οικονομικούς και τραπεζικούς όρους αλλά και εγκυκλοπαίδειες.

Είναι αφιερωμένες στην διεύρυνση και στην ανάδειξη των επιστημονικών εκδόσεων τόσο με το παραδοσιακό όσο με το διαδικτυακό τρόπο, στοχεύοντας πάντα στη διανομή ενός μεγάλου αριθμού ηλεκτρονικών βιβλίων.

Ακόμη, υποστηρίζουν την ενίσχυση νέων μεθόδων εκμάθησης, έχοντας πρόσφατα κυκλοφορήσει μια Διεθνή Μέθοδο Εκμάθησης (International Learning Method – ILS) ως πρόσθετο εργαλείο εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Website
www.papazisi.gr

Spread the word!