Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Europalso (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών)


Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ιδρύθηκε το 1956 και σήμερα απαριθμεί περισσότερα από 1.400 μέλη με πάνω από 1.800 Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το 85% δηλαδή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών εντός Αττικής, αποτελώντας αναμφισβήτητα την μεγαλύτερη δύναμη στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στον Ελλαδικό χώρο.

Ο ρόλος του Συνδέσμου καθορίζεται πρωτίστως από την διεξαγωγή ποιοτικών εξετάσεων γλωσσομάθειας: τις δικές μας εξετάσεις Europalso, τις εξετάσεις Cambridge, ESB, UCLan που οργανώνουμε και τις εξετάσεις Michigan και IFA που συνεργαζόμαστε. Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του, διδάσκοντας πάνω από 500.000 μαθητές ξένες γλώσσες, από τις προκαταρκτικές τάξεις μέχρι και την απόκτηση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας. Κινούμενος γύρω από αυτούς τους άξονες, καταφέρνει να συμβάλει τα μέγιστα στην διατήρηση της Ελλάδας στην κορυφαία θέση εκμάθησης ξένων γλωσσών παγκοσμίως. Παράλληλα καλύπτει την μεγάλη ανάγκη αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο, και προσφέροντας πάνω από 40.000 θέσεις εργασίας σε καθηγητές και προσωπικό στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Πέραν των παραπάνω, ο Σύνδεσμος επεκτείνεται σε περαιτέρω εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες με την διοργάνωση Συνεδρίων και Εκθέσεων Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, πρωτοποριακών σεμιναρίων, Συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων για τους μαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, εκπαιδευτικών εκδρομών, εκδηλώσεων και εκστρατειών κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως με την στήριξη της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρίες Ε.Α.ΟΜ. Αμε.Α., (2006-2007), την στήριξη της Κιβωτού του Κόσμου (2010-2011), την καθιέρωση ημέρας αιμοδοσίας και την ενίσχυση του συσσιτίου των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων. Ο Σύνδεσμος δραστηριοποιείται τέλος και σε εκδόσεις περιοδικών (για γονείς και μαθητές), έκδοση εφημερίδας, βιβλίων, κλπ

 

Website
www.europalso.gr

Spread the word!