Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

κοντύλι


Το «κοντύλι» δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων από το 2001. Ταυτόχρονα, στηρίζει ενέργειες που έχουν ως στόχο την επιμόρφωση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα όπως η Γλώσσα, η Τέχνη και η Ψυχολογία, μέσω της παροχής εξειδικευμένων εργαστηρίων και σεμιναρίων.  Παρέχει, ακόμη,  όλες τις μορφές διαφημιστικών υπηρεσιών κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναλαμβάνει τη διοργάνωση ημερίδων, παρουσιάσεων και συνεδρίων σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου.

Στόχος των Εκδόσεων Κοντύλι αποτελεί η επιμόρφωση του αναγνωστικού κοινού και η ανάδειξη έργων που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και δημιουργικότητα τους. Για το σκοπό αυτό τα μέλη των εκδόσεων επιδιώκουν την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και προσωπικών σχέσεων με τους δημιουργούς και πελάτες τους, ενώ αφουγκράζονται τις ανάγκες του στοχευμένου τους κοινού με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες να διευρύνονται και να βελτιστοποιούνται.

Website
www.kondyli.gr

Spread the word!