Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Ελεύθερος Τύπος


O Ελεύθερος Τύπος, ένας ιστορικός τίτλος, που κυκλοφορεί εδώ και 28 χρόνια, κατάφερε με την επανακυκλοφορία του να κατακτήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ισχυρή θέση στο σύνολο των ημερήσιων εφημερίδων. Στην καθημερινή του κυκλοφορία, παρουσιάζει έξι μοναδικά ένθετα: Ασφάλιση και συντάξεις, Sport, Αγορά Εργασίας, Health, ΟΙΚΟ-τύπος και Gadget. Ενώ ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής συνοδεύεται από πέντε ένθετα και ένα περιοδικό: Road, Έξυπνο Χρήμα, Travel, Glam, Art και Sport.

Website
www.E-Typos.com

Spread the word!