Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Leading and Managing the Promise of a Differentiated Classroom


Κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικοί καλωσορίζουν μια νέα ομάδα μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας τους. Κάθε δάσκαλος έχει τις ίδιες σκέψεις για το πώς θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών του και αυτή τη χρονιά. Σε αυτό το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα διερευνήσουν τη θεωρία και την πρακτική των διαφοροποιημένων τάξεων. Πρώτα θα μάθουν  πώς να καθοδηγούν αποτελεσματικά μια διαφοροποιημένη τάξη και στη συνέχεια πώς να διαχειρίζονται μία διαφοροποιημένη τάξη. Η εγγενής αλληλεξάρτηση του να καθοδηγείς και να διαχειρίζεσαι μία διαφοροποιημένη τάξη είναι στην καρδιά της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. Αυτό το σεμινάριο θα παρέχει μια εργαλειοθήκη των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν τις προσπάθειές τους και να επιτύχουν τους στόχους τους δουλεύοντας αποτελεσματικά σε μια διαφοροποιημένη τάξη.

Speaker
Romanoff Brenda

Spread the word!