Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Παιδιά με Υψηλή Νοημοσύνη και Εξαιρετικές Ικανότητες


Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη αποτελούν ένα μικρό ποσοστό που δεν ξεπερνά το 2% του παιδικού πληθυσμού. Μερικά από αυτά είναι χαρισματικά, άλλα ταλαντούχα, άλλα απλώς ευφυή. Πολλοί τα θαυμάζουν και καλοτυχίζουν τους γονείς τους, άλλοι πάλι εκφράζουν επιφυλάξεις και σχολιάζουν «μοναχικά, προβληματικά παιδιά, θα είναι αντιπαθητικά στους συνομηλίκους τους και αυτό θα τα κάνει δυστυχισμένα». Υπάρχουν ακόμη και μερικοί που εκτιμούν ότι η παροχή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία μιας προνομιούχου ομάδας ανθρώπων με υψηλή νοημοσύνη. Το θέμα έχει πολλές διαστάσεις και γίνεται ακόμη πιο σύνθετο αν αναλογισθεί κανείς ότι σε ευφυή και χαρισματικά άτομα η ανθρωπότητα χρωστάει πολλά επιστημονικά και κοινωνικά επιτεύγματα.. Η ανάπτυξη των χαρισματικών παιδιών δύσκολα οριοθετείται. Υπάρχουν όμως ειδικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται τυπικά και μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τον παιδίατρο να υποπτευθεί έγκαιρα τις εξαιρετικές ικανότητες από τη μικρή ηλικία.. Παρότι έχουν γίνει συστηματικές έρευνες που τονίζουν την αναγκαιότητα ειδικής εκπαίδευσης στα ευφυή και χαρισματικά παιδιά, σε πολύ λίγες χώρες εφαρμόζονται στην πράξη.

Speaker
Thomaidou Lauretta

Spread the word!