Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Χαρισματικοί Άνθρωποι


Χαρισματικοί Άνθρωποι θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους για τις Ιδιαίτερες Ανάγκες των Χαρισματικών Παιδιών

Speaker
Dr. D. Nanopoulos

Spread the word!