Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Χαρισματικοί Άνθρωποι


nanopoulos_25b

Χαρισματικοί Άνθρωποι θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους για τις Ιδιαίτερες Ανάγκες των Χαρισματικών Παιδιών

Speaker
Dr. N. Lygeros

Spread the word!