Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Αντιμετωπίζοντας την έννοια της Xαρισματικότητας & του Tαλέντου στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα


Στόχος: Η αντίληψη ότι η παραδοσιακή Ελληνική τάξη μπορεί να «χρησιμοποιηθεί»  για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του δυναμικού  όλων των μαθητών

Πληροφόρηση: Η ύπαρξη ενός πλαισίου που μπορεί να εφαρμοστεί στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένου σε  συγκεκριμένες έννοιες που ήδη «χρησιμοποιούνται» τόσο στην «παραδοσιακή» εκπαίδευση όσο και στις διαφορετικές εκπαιδευτικές παροχές για τα χαρισματικά παιδιά.

Βιωματικό εργαστήρι: Ανάλογα με τον αριθμό, την βαθμίδα και τις ειδικότητες των συμμετεχόντων.

 

Speaker
Tsiamis Athanasios

Spread the word!