Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Constructing Number Sense with Gifted Students


Ο Dr. Green θα αναλύσει τα 9 στοιχεία της μεθόδους τους για την κατανόηση της έννοιας του αριθμού από χαρισματικούς μαθητές (background, 9 elements of construction of number sense) CAMMP-MATH (Comprehensive Applied Manipulative Mathematics Program).

Η Dr. Άννα Αθανασοπούλου θα παρουσιάσει video και φωτογραφίες (case studies) από τους χαρισματικούς μαθητές του σχολείου Socrates Academy charter school at Charlotte North Carolina.

 

Speaker
Dr. M. Green

Spread the word!