Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Case Studies Χαρισματικών και Ταλαντούχων Παιδιών: Τι μας διδάσκουν;


Περιπτώσεις και παραδείγματα χαρισματικών παιδιών που αξιοποίησαν τις δυνατότητές τους, και παράμετροι που συνεισφέρουν στην ισορροπημένη ανάπτυξη και τη δημιουργική αξιοποίηση των ικανοτήτων των χαρισματικών παιδιών.

 

Speaker
Mariakaki Agnes

Spread the word!