Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Ζέρβα Ιωάννα


Η Ιωάννα Ζέρβα είναι φοιτήτρια στα πολυτεχνικά τμήματα του ΔΠΘ και σπουδάζει Μηχανικός Περιβάλλοντος. Είναι από το Σουφλί και ασχολείται με τα χειροποίητα κοσμήματα και την μεταποίηση ρούχων.

Η συμβολή της στην οργανωτική επιτροπή ήταν σημαντική και η προθυμία της για την ενασχόληση με την εκδήλωση ήρθε ως συνέχεια της επιθυμίας της για αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν από την ποικιλότητα των συνθηκών, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές.


Spread the word!