Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Σταματιάδης Αλέξανδρος


Ο Αλέξανδρος Σταματιάδης είναι φοιτητής Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι μέλος των κοινοτήτων ευφυϊας Mensa και ISI-Society.

Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη μαθηματική μελέτη της αντικειμενικότητας στη μουσική ποιότητα ενώ παράλληλα συνθέτει για το πρώτο του μουσικό πόνημα. Με διάθεση για ακαδημαϊκή ανέλιξη, στις μελλοντικές του δραστηριότητες συγκαταλέγονται η ψυχομετρική και η στατιστική έρευνα στη νευρολογία. Είναι επίσης μέλος της οργανωτικής επιτροπής.


Spread the word!