Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Κατσαβριά Ιωάννα


Η Ιωάννα Κατσαβριά από το 1998 εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενώ η ενασχόλησή της με τα χαρισματικά παιδιά ξεκινά με τη διδασκαλία μαθηματικών και γλώσσας σε χαρισματικούς μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού σε σχολεία της Αμερικής. Ασχολείται με την αναγνώριση, εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών, εφήβων και νέων.

Απόφοιτος του τμήματος Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιστοποιημένη για την παροχή των ψυχομετρικών εργαλείων της Shl ενώ έχει επιμορφωθεί για την αξιολόγηση θέσεων εργασίας από το Hay group.


Spread the word!