Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία


Hellenic Mathematic Society

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) έχει ιστορία 94 ετών. Ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα και σήμερα έχει παραρτήματα στους περισσότερους νομούς της χώρας, έχει περισσότερα από 15000 μέλη και 34 περιφερειακά παραρτήματα, με μια σημαντική παρουσία στο πεδίο της επιστήμης και του πολιτισμού, αναπτύσσει πολύπλευρη δραστηριότητα, ενώ η λειτουργία της βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών της.

Σκοπός της ΕΜΕ είναι η προαγωγή και η διάδοση των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, ενώ ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από σειρά στόχων που έχουν τεθεί  και που είναι σε γενικές γραμμές οι εξής:

 • η πρόοδος της Επιστήμης των Μαθηματικών
 • η ανάπτυξη της ελεύθερης ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ των μαθηματικών, των επιστημόνων και της κοινωνίας.
 • η ουσιαστική και συνεχής βελτίωση της μαθηματικής εκπαίδευσης και η πρόοδος της γενικής εκπαίδευσης.

Για την επίτευξη και την ολοκλήρωση των στόχων της η ΕΜΕ διοργανώνει πολλαπλές δραστηριότητες όπως:

 • Έκδοση περιοδικών εντύπων
 • Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης.
 • Έκδοση μαθηματικών βιβλίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.
 • Πραγματοποιεί με επιτυχία σε ετήσια βάση το τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας.
 • Οργανώνει τρεις ετήσιους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς: «Θαλής», «Ευκλείδης», «Αρχιμήδης» και σχηματίζει την εθνική ομάδα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Βαλκανική και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
 • Διοργάνωσε τη 45η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (45th IΜΟ) και οργανώνει Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες και Ολυμπιάδες για φοιτητές Πανεπιστημίου.
 • Διοργανώνει Καλοκαιρινά Μαθηματικά Σχολεία για Μαθητές, Γυμνασίου και Λυκείου και Καλοκαιρινή Μαθηματική Κατασκήνωση για Μαθητές Δημοτικού με στόχο τη βελτίωση της Μαθηματικής Παιδείας.
 • Συντηρεί και αναπτύσσει την Τράπεζα Θεμάτων για τα μαθηματικά του Λυκείου, μία συλλογή δεκάδων ταξινομημένων ασκήσεων που συνεχώς μεγαλώνει και είναι ελεύθερα διαθέσιμες μέσα από το Διαδίκτυο.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι σήμερα η ΕΜΕ είναι μία ενεργός και ακμάζουσα επιστημονική ένωση, που  αναπτύσσει πλούσια δραστηριότητα στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας ενώ ο αριθμός των μελών και οι επιστημονικές δραστηριότητες της εταιρείας αποδεικνύουν ότι η ΕΜΕ κατορθώνει να κατέχει μια διακεκριμένη επιστημονική θέση τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια, ακόμη και μέσα σε αντίξοες οικονομικές ή άλλες αρνητικές συνθήκες.

Website
Hellenic Mathematical Society

Spread the word!