Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Οι Ομιλίες της Εκδήλωσης


Άνοιγμα Εκδήλωσης

Ομιλητές: Πρόεδρος ελληνικής MENSA Χ. Αποστολίδης και Αντιπρόεδρος ελληνικής MENSA Α. Παπανδρέου

Παιδιά με Υψηλή Νοημοσύνη και Εξαιρετικές Ικανότητες [ΕΛ]

Ομιλητής: Dr. Λ. Θωμαΐδου MD

Session Chair Ειρήνη Καμαράτου – Γιαλλούση

Κοινωνικό-Συναισθηματικές Ανάγκες Χαρισματικών & Ταλαντούχων Παιδιών [ΕΛ]

Ομιλητής: A. Τσιάμης

Session Chair Ειρήνη Καμαράτου – Γιαλλούση

Διάκριση σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς: Αποτέλεσμα Ταλέντου και Προπόνησης [ΕΛ]

Ομιλητής: Ι. Τυρλής

Session Chair Ειρήνη Καμαράτου – Γιαλλούση

Χαρισματικοί Άνθρωποι

Ομιλητές: Dr. Δ. Νανόπουλος

Session Chair Αλέξανδρος Παπανδρέου

Μαθαίνοντας από τους Χαρισματικούς Μαθητές για τους Χαρισματικούς Μαθητές

Ομιλητές: Dr. A. Φουστάνα

Session Chair Αλέξανδρος Σταματιάδης

Constructing Number Sense with Gifted Students [ΑΓ]

Ομιλητές: Dr. M. Green,Dr. A. Αθανασοπούλου

Session Chair Ιωάννα Κατσαβριά

Αντιμετωπίζοντας την έννοια της Xαρισματικότητας & του Tαλέντου στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα [ΕΛ]

Ομιλητής: A. Τσιάμης

Session Chair Αλέξανδρος Σταματιάδης

Case Studies Χαρισματικών και Ταλαντούχων Παιδιών: Τι μας διδάσκουν; [ΕΛ]

Ομιλητής: A. Μαριακάκη

Session Chair Δήμητρα Φουρλεμάδη


Spread the word!