Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Αφιέρωμα του Pathfinder.gr


http://news.pathfinder.gr/periscopio/charismatic-greek-kids.html


Spread the word!