Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Επικοινωνία


Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Οργανωτική επιτροπή ή την Ελληνική MENSA: gifted@mensa.org.gr


Spread the word!