Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Πρόγραμμα


10:00 - 11:00Εγγραφή
11:00 - 11:15Άνοιγμα Εκδήλωσης

Ομιλητές: Πρόεδρος ελληνικής MENSA Χρήστος Αποστολίδης και Αντιπρόεδρος ελληνικής MENSA Αλέξανδρος Παπανδρέου

11:15 - 12:00Παιδιά με Υψηλή Νοημοσύνη και Εξαιρετικές Ικανότητες [ΕΛ]

Ομιλητής: Dr. Λ. Θωμαΐδου MD

IQ Test
Κάθε 30 λεπτά
12:00 - 12:45Κοινωνικό-Συναισθηματικές Ανάγκες Χαρισματικών & Ταλαντούχων Παιδιών [ΕΛ]

Ομιλητής: A. Τσιάμης

12:45 - 13:30Διάκριση σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς: Αποτέλεσμα Ταλέντου και Προπόνησης [ΕΛ]

Ομιλητής: Ι. Τυρλής

13:30 - 14:15 Διάλειμμα
14:15 - 15:00Χαρισματικοί Άνθρωποι

Ομιλητές: Dr. Δ. Νανόπουλος


IQ Test
Κάθε 30 λεπτά
15:00 - 15:45Μαθαίνοντας από τους Χαρισματικούς Μαθητές για τους Χαρισματικούς Μαθητές

Ομιλητές: Dr. A. Φουστάνα


15:45 - 16:45Constructing Number Sense with Gifted Students [ΑΓ]

Ομιλητές: Dr. M. Green,Dr. A. Αθανασοπούλου

16:45 - 17:30Δυσλεξία- Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ) & Χαρισματικότητα: η Υπεροχή της Δημιουργικής Πολλαπλής Διαφορετικότητας [ΕΛ]

Ομιλητής: Dr. Γ. Παυλίδης

17:30 - 18:00 Διάλειμμα
Workshops
18:00 - 19:45Leading and Managing the Promise of a Differentiated Classroom [ΑΓ]

Ομιλητής: Dr. B. Romanoff


Case Studies Χαρισματικών και Ταλαντούχων Παιδιών: Τι μας διδάσκουν;
[ΕΛ]

Ομιλητής: A. Μαριακάκη

Αντιμετωπίζοντας την έννοια της Xαρισματικότητας & του Tαλέντου στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα [ΕΛ]

Ομιλητής: A. Τσιάμης

19:45Κλείσιμο Εκδήλωσης

Ομιλητής: Αντιπρόεδρος ελληνικής MENSA Αλέξανδρος Παπανδρέου


Spread the word!