Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Flyer


29 Απριλίου 2012 - Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους - στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - αίθουσα Banquet


Spread the word!